شرکت سپهر صنعت نگین تمامی فعالیت‌های خود را براساس پاسخگویی مؤثر و کارآمد به مشتریان گرانقدر، کارکنان دلسوز، نهادهای نظارتی، تأمین‌کننده و سهامداران، در چهارچوب رعایت الزامات و نیازهای جامعه، سازمان‌دهی کرده و در همین چهارچوب نیز خدمت‌رسانی می‌کند.
ما در انجام تعهدات خود اهداف مشخص ذیل را دنبال می‌نماییم:

شکوفایی کسب و کار
پاسخگویی به نیازمندی‌های ذینفعان با تأکید بر نیازمندی‌های مشتریان ارزشمند
بهبود و ارتقاء سیستم‌های نظارتی و عملیاتی در جهت ارائه خدمات بهینه به مشتریان گرانقدر
بهره‌برداری از فناوری‌ها و دستاوردهای نوین روز دنیا جهت تسهیل در امور توسعه و بهره‌برداری
اصلاح الگوی مصرف و صیانت از سرمایه سهامداران
رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات محلی، ملی و بین‌المللی
بهبود مستمر در جهت ارتقاء کیفیت خدمات
بهبود مستمر، آمادگی برای کنترل سریع و مؤثر اضطراری مرتبط با بهداشت حرفه‌ای و زیست محیطی